Příčinná energetická terapie

 

Příčinné energetické terapii předchází konzultace problému s klientem. Potřebujeme porozumět co jej trápí a jaký je žádoucí výsledek. Celá terapie probíhá v klidném prostředí, za plného vědomí. Terapeut- průvodce vede klienta do příčiny problému. Pracuje s emocemi, pocity, myšlenkami a audiovizuálními vjemy v hladině alfa. Terapeut nezasahuje do klientova příběhu, pouze jej provádí a dohlíží na něj.

Práce s klientem je naprosto diskrétní. 

Images-5

Při této terapii se čistí karmické příčiny problémů nejen daného klienta, ale i celé jeho rodové linie. Čistí se tímto  tedy i karma pro budoucí potomky.

Je to terapie pod vedením našeho vyššího Já, které nás zavede přesně tam, kde byly příčiny problémů, na co jsme připraveni a co jsme schopni zvládnout.

Je to rychlá, citlivá a velmi účinná metoda, díky které se můžeme zbavit současných potíží (včetně somatizací) tak, že neutralizujeme jejich příčinu v různě dávné minulosti.

Tato terapie umožňuje klientovi zbavit se traumatických událostí tím, že si vybaví a zpracuje pod vedením terapeuta události např. z dětství, vlastního narození, z minulých životů. Neutralizují se zde stará zranění, křivdy a ublížení, staré bloky a nevyřešené traumatické události. Není důležité, zda si trauma uvědomujeme, či nikoliv. Naopak, potlačená/ nezpracovaná traumata v běžném životě pracují zevnitř, pod povrchem, bez možnosti našeho vědomého ovlivnění. 

Tato metoda respektuje holistický- celostní přístup a vzájemné velmi úzké propojení duše , těla, psychiky a prostředí. Vycházíme z psychosomatického chápání zdraví, tedy že každá nemoc, disharmonie i diskomfort má mentální příčinu.

Kdy je terapie vhodná:

- partnerské vztahy, vztahy rodičů a dětí, vztahy mezi příbuznými

- traumata z dětství a prenatálního období

- odvádění entit a přivtělených duší/ bolesti, fyzický diskomfort apod.

- odvádění uvíznutých duší/ zemřelí, sebevraždy

- psychická nepohoda, stres, úzkosti, poruchy spánku, noční děsy

- nejrůznější fyzické a zdravotní potíže

- migrény, bolesti hlavy, břicha, dráždivý tračník, psychosomatika

- ztráty- smrt blízké osoby, zvířátka, ztráta postavení, majetku apod.

- astma, kožní problémy, alergie, imunita

- závislosti- na partnerovi, rodičích, nákupech, kouření, alkoholu, drogách apod.

- problém navázat vztah s vhodným partnerem, najít si partnera

- obcese - nezvladatelné nutkání mytí rukou, přehnaný úklid apod

- žárlivost, závist. notorické lhářství, netrpělivost

- ženské obtíže nejrůznějšího charakteru

- sexuální násilí, sexuální dysfunkce, obtíže v intimním životě

- problémy s otěhotněním, donošení miminka

- přijetí své ženské nebo mužské role

- opakující se úrazy stejného charakteru

- exponované emoce-vztek, pláč, lítost, agrese apod.

- zlozvyky, koktání, úzkosti

- strachy a fobie 

- pocity křivdy a viny

- porucha příjmu potravy

- sebe-hodnota, sebe-uvědomění, vlastní hranice

- pomáhání na úkor sebe, neschopnost říci ne

- šoky, které vznikly ve stavu změněného stavu vědomí- narkoza, hypnoza, úraz, bezvědomí, alkohol, fyzické násilí, psychický šok apod.

- vztahy obecně- k sobě, k bohatství a hojnosti, ke svým schopnostem, k práci, ke změnám, k různým situacím, věcem (hromadění, lpění, lhostejnost apod.)

- kariéra a práce, vztahy na pracovišti, neschopnost hnout se z místa 

- tréma, problematické vztahy k autoritám (vyučující, rodič, nadřízený)/ rebel nebo přílišná submisivita, problémy s verbální komunikací

- sebepoznání, využití osobního potenciálu a rozvoj osobnosti

Na co mám terapeuta upozornit, co může být kontraidikační?

- psychicky labilní stavy

- psychofarmaceutická premedikaca (antidepresiva, léky na spaní atd) 

- těhotenství

- drogová a alkoholová závislost

Jak sezení probíhá?

Během úvodního pohovoru si ujasníme důvod absolvování sezení a cíl, kterého chceme dosáhnout. Následuje samotná práce na příčině, která probíhá v sedě.

Budu uveden do hypnotického stavu?

Ne, příčinná regresní terapie probíhá v hladině alfa. Jste plně při vědomí. Nikdo s vámi nemůže manipulovat. 

Cena:  jedno sezení cca 90 min .... 1200 Kč  (rezervujte si ale spíše 2 hodiny )

Rezervace termínu: Daniela

Telefon:  704 053 743

Email: info@lunata.cz

           daniela@lunata.cz

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

telefon

704 053 743

info@lunata.cz

---sociální sítě---

https://www.facebook.com/pg/Lunata-Praha-737368396443841/services/?ref=page_internal

Možné způsoby platby:

- hotově

- na úet

- stravenky 

.