Zklidnění a prožívání přítomnosti

"Způsob, jakým žijeme naše dny, je způsobem, jakým žijeme naše životy." Annie Dillard

Hodiny-ted

Co to vlastně znamená vědomé vnímání budoucnosti?

V životě se často dostaneme do situací, kdy máme plnou hlavu toho, co je potřeba udělat zítra v budoucnosti, nebo se zabýváme tím, co se stalo nebo nestalo. Hlavou nám probíhají komentáře, nevyřčená slova, kritické soudy. Máme strach z opakování životních situací, strach z neznámého, strach z toho co nebude, co bylo... mozek jede na plné obrátky.

 

Myšlení není náš nepřitel, je pro náš život důležité. Naše mysl nás dokáže vracet zpět, zvažova minulé události a zkušenosti a učit se y nich. Může také pozitivně uvažovat o tom, co bylo dobré a co naopak už bychom nechtěli. Naše mysl dokáže také přemýšlet o budoucnosti, dokáže plánovat dopředu. 

Tato schopnost přemýšlet o minulosti a budoucnosti však není vždy požehnáním. Myslet na minulost a budoucnost znamená, že na minulosti můžete příliš lpět a vracet se zpátky. Také nás mohou paralyzovat strachy a úzkostné obavy z budoucnosti. 

Vědomé vnímání přítomnosti je způsob, jak si vytvořit užitečnějsí vztah k myšlení, možnost poznat zda myšlenky zbytečně neulpívají v minulosti nebo v budoucnosti. Vědomě vnímat přítomnost znamená ..žít. Žít totiž můžeme pouze v přitomnosti, nikdy ne v minulosti či budoucnosti.

Mnozí z nás pracují v hektickém stresujícím prostředí, jsme zaplaveni  informacemi včetně e-mailů, schůzí, textových zpráv, telefonních hovorů, přerušování a rozptylování od práce. Rodinný život může být aké hektický a stresující- zvládání zaměstnání a domácnosti, kde chceme uspokojit potřeby druhých i své. Často přemýšlíme, co musíme udělat, co jsme neudělali, a začínáme cítit frustraci, výčitky, stres a úzkost. Jsme na jednom místě a děláme jednu věc, ale myslíme na věci, které neděláme, na místa kde nejsme.

Je snadné přestat si všímat, co se s námi a kolem nás děje, žít jen v hlavě, v zajetí myšlenek a neuvědomovat si, jak tyto myšleny ovlivňují to co cítíme, jak žijeme. Je snadné promarnit čas a promeškat to, co probíhá v tomto okamžiku, právě teď a tady.

 

Vědomé vnímání přítomnosti vám umožňuje prožívat svůj život a užívat si ho místo toho, abyste jím jen rychle propluli a neustále se snažili být někým jiným. Vědomé vnímání přítomnosti je posun k vědomému přístupu k životu.

Jestliže dokážete vnímat přítomnost v okamžiku, kdy sedíte v tiché místnosti, tak proč to neuděláte i když pijete čaj, cestujete do práce, v práci, ve vztazích  s rodinou, přáteli, kolegy? 

(Gill Hassonová- více než 100 cvičení pro zklidnění a prožívání přítomnosti)

Praktická cvičení vnímání přítomnosti

Zvykněte si vědomě vnímat přítomnost

Dávejte najevo sebedůvěru

Buďte sebejistí

Odolávejte tlaku

Využívejte dýchání

Zvládejte přerušování

Naslouchejte

Mějte čistou mysl

Zpomalte

Vytvořte si smysl pro nadhled

Najděte cestu k odpuštění

Vnímejte přítomnost při jídle

Vnímejte věci a buďte bdělí

Spáneka usínání

Prosazujte se a naučte se říkat ne

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

telefon

704 053 743

info@lunata.cz

---sociální sítě---

https://www.facebook.com/pg/Lunata-Praha-737368396443841/services/?ref=page_internal

Možné způsoby platby:

- hotově

- na úet

- stravenky 

.